Jeszcze w 2005 roku postanowiliśmy w kilka osób założyć organizację działającą non-profit i mającą na celu przede wszystkim realizowanie projektów w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w zakresie zwalczania wykluczenia cyfrowego. Aby jednak realizować takie cele i działania potrzebne nam są środki i pomysły. Pomysłów nam nie brakuje więc korzystając z naszej wiedzy, doświadczenia oraz pomysłowości właśnie postanowiliśmy rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej.

Wywodzimy się z różnych środowisk – firm z branży teleinformatycznej i konsultingowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i uczelni. Są wśród nas również studenci, którzy zapewniają nam dynamizm oraz gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

W 2006 w marcu Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i formalnie rozpoczęliśmy naszą działalność. Dziś chcemy zaprosić Państwa do współpracy, tak przy naszych projektach, jak i przy stałej działalności w szeroko pojętym zakresie społeczeństwa informacyjnego, polityki społecznej, innowacyjności i rozwoju regionalnego.

Artur Kolesinski Prezes SSW