Klasa Kobiet

Fundacja Klasa Kobiet została założona w 2009 roku w Warszawie z inicjatywy Elżbiety Ćwiklińskiej – Kożuchowskiej. Misją Fundacji jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek  na rynku pracy.

Pierwszym projektem fundacji był Klub Klasy Kobiet, miejsce spotkań Kobiet 50 +. Klub istnieje do dzisiaj, cieszy się wielkim powodzeniem, zgromadził ponad 200 osób. Aktywność klubu i prowadzone w nim działania można prześledzić na stronie internetowej www.klasakobiet.pl . Klub Klasy Kobiet ma charakter otwarty, zrzesza kobiety po pięćdziesiątce chętne do poznawania rówieśniczek, zdobywania nowych umiejętności, poszerzania zasobu wiedzy, słowem – potrzebujących ciągłego rozwoju a także azylu od codziennej gonitwy.

Następnym projektem prowadzonym w fundacji jest Uniwersytet Drugiego Wieku, w którym prowadzone są szkolenia i kursy dla osób, w wieku przedemerytalnym, które chcą, muszą albo powinny jeszcze pracować i mają z tym trudności. Pracujemy w systemie semestralnym, w każdym semestrze w zajęciach udział bierze ponadok. 300 osób. W październiku rozpoczynamy IV rok akademicki. Wszystkie zajęcia ogłaszamy na stronie www.uniwersytetdrugiegowieku.pl

Kolejnym projektem fundacji jest Punkt Pracy, który jest właśnie w stadium wdrażania. Projekt skierowany jest do osób 45+, które nie umieją się odnaleźć na rynku pracy, mają trudności ze znalezieniem, zmianą pracy czy też nie dają sobie rady z rekrutacją. Strona internetowa projektu jest w przygotowaniu.

Najnowszym, przygotowywanym projektem, który skierowany jest zarówno do młodych ludzi kończących szkoły jak i do pokolenia  na końcu drogi zawodowej jest Education and intergeneration experience exchange.

Projekt ten, jak wszystkie inne prowadzone w Fundacji Klas Kobiet, są autorskimi projektami Elżbiety Ćwiklińskiej – Kożuchowskiej.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Zostaw komentarz