Srebrna Narodowa Strategia Spójności

SSW w grudniu 2008r. złożyło specjalnie opracowany raport zat. „Srebrna Narodowa Strategia Spójności”

Głównym celem raportu jest zbadanie roli technologii informacyjnych i komunikacyjnych w poprawie statusu społecznego i ekonomicznego osób w wieku powyżej 50 roku życia w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.

Celami szczegółowymi raportu Srebrna Narodowa Strategia Spójności są:

  • zbadanie wpływu NSRO 2004-2006 na status społeczny i ekonomiczny osób starszych, analiza wybranych projektów w tym zakresie oraz opracowanie wniosków dla prowadzenia polityki spójności w latach 2007-2013;
  • wsparcie systemu wdrażania, monitorowania i oceny działań prowadzonych w ramach NSS 2007-2013 w zakresie polityki wobec osób starszych;
  • wsparcie organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących projekty w obszarze wykluczenia społecznego i cyfrowego;
  • zbadanie potrzeb i oczekiwań osób starszych w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych by lepiej przygotowywać projekty im dedykowane.
[Dostęp do pełnej wersji raportu]

Komentarze są wyłączone.