PaeLife

PaeLife – Personal Assistant to Enhance the Social Life of Seniors (Urządzenie typu PLA (osobisty asystent życia) mające na celu podniesienie jakości życia społecznego seniorów)
Technologia wywiera wpływ na wszystkie aspekty naszego życia, a zwłaszcza na to, w jaki sposób się starzejemy. Ocenia się, że do roku 2050 liczba osób starszych (powyżej 65 roku życia) wzrośnie w Unii Europejskiej z 16,4% w 2004 do 29,9% (dane Eurostatu z 2005). Mimo że dzisiejsi seniorzy mogą wykazywać pewien opór w przyswajaniu sobie nowinek technologicznych, to w przyszłości mianem seniorów określać będziemy tych, którzy przez ostatnią lub dwie ostatnie dekady swojego życia przed przejściem na emeryturę mieli kontakt z nowoczesną technologią, a dzięki zdrowemu trybowi życia mają szanse zachować fizyczną, psychiczną i społeczną aktywność do późnych lat.
Projekt PaeLife koncentruje się na osobach, które przeszły na emeryturę w ostatnim czasie i które przywykły w pewnym stopniu do posługiwania się rozwiązaniami technologicznymi; na osobach, które chcą pozostać aktywne, produktywne i zaangażowane społecznie, co umożliwić ma im korzystanie z Osobistego Asystenta, czyli urządzenia typu PDA. Jest to wirtualna pomoc wspierająca komunikację, uczenie się i udział w rozrywkach.

Cele strategiczne

Głównymi celami projektu są: zwalczanie izolacji i wykluczenia osób starszych, zachęcenie do samodzielności i produktywności oraz umożliwienie prowadzenia satysfakcjonującego i aktywnego życia w społeczeństwie. Jednym słowem, podsumowując wszystkie korzyści, można powiedzieć, że celem projektu jest podnoszenie jakości życia osób starszych i wzmacnianie europejskiej bazy przemysłowej poprzez korzystanie z usług teleinformatycznych (ICT). PaeLife ulepsza również najnowocześniejsze rozwiązania w tej dziedzinie, biorąc pod uwagę ograniczenia i potrzeby osób starszych, jako adresatów i użytkowników tych technologii.
Więcej informacji można uzyskać na naszej oficjalnej stronie internetowej: www.paelife.eu

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Zostaw komentarz