NITICS

Od maja 2013 roku nasze Stowarzyszenie jest partnerem w międzynarodowym projekcie NITICS (z ang: Networked InfrasTructure for Innovative home Care Solutions; pol Infrastruktura sieciowa do innowacyjnych rozwiązań w obszarze opieki domowej), którego głównym celem jest zaprojektowanie i stworzenie platformy polegającej na wspomaganiu usług poprawiających bezpieczeństwo oraz komfort życia osobom starszym i niepełnosprawnym.

Zadaniem projektu NITICS jest zbudowanie kompleksowej platformy opartej na zaawansowanych usługach teleinformatycznych wspierającej osoby starsze i niepełnosprawne podczas wykonywania ich codziennych czynności. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii stworzone zostaną rozwiązania pozwalające na kontrolowanie stanu zdrowia, lokalizowaniu najczęściej gubiących się przedmiotów, czy poprawie aktywności społecznej użytkowników. Opracowanie elektronicznych sensorów i czujników umożliwi zdalne kontrolowanie nieprzewidzianych sytuacji (takich jak brak ruchu, czy utrata przytomności) i wezwanie pomocy lub interwencji opiekunów.

Oczekiwane rezultaty

Projekt NITICS będzie stanowić istotny wpływ dla rozwoju usług dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez techniczne rozwiązanie wielu aktualnych trudności i przeszkód. Do najważniejszych należą przyczynienie się do wzrostu samodzielności i niezależności wśród osób w podeszłym wieku, a także dążenie do oszczędności środków finansowych, które poprzez współpracę z ośrodkami i systemami opieki zdrowotnej pozwolą m.in. na skrócenie koniecznego czasu hospitalizacji oraz na zdalną opiekę osób starszych lub niepełnosprawnych.

Przykładowe zastosowanie

Osoby korzystające z platformy będą pod stałym nadzorem opiekunów, dzięki czemu w przypadku wystąpienia sytuacji odbiegającej od normy same w prosty i zautomatyzowany sposób wezwą pomoc lub, w przypadku np. utraty przytomności, system zrobi to samodzielnie. Co więcej o różnych nietypowych sytuacjach (jak np.: zbyt długie przebywanie w przedpokoju w późnych godzinach nocnych) natychmiast zostanie zaalarmowany opiekun, który poprzez skontaktowanie się z osobą starszą lub niepełnosprawną, będzie mógł sprawdzić przyczynę takiego zachowania.

Ponadto dwukierunkowe zastosowanie urządzeń multimedialnych takich jak TV, komputer, czy smartphone daje szerokie możliwości konsultacji i weryfikacji stanu zdrowia (poprzez dwukierunkowe należy rozumieć możliwość natychmiastowego kontaktu osoby starszej z opiekunem np. w celu skonsultowania wizyty u lekarza oraz w drugą stronę: kontakt opiekuna z osobą starszą np. w celu sprawdzenia samopoczucia). Takie rozwiązanie umożliwi również codzienne monitorowanie zażywanych leków oraz aktualnego stanu zdrowia poprzez zautomatyzowane badanie np. ciśnienia krwi lub pulsu.

Platforma NITICS projektowana jest w taki sposób, aby również wspomagać codzienne czynności np. znalezienie kluczy, zegarka czy okularów, a także proponować różne, nowe formy aktywności tj. nauka na odległość (e-learning). Ponadto wdrożony system umożliwi wprowadzenie wymiernych korzyści finansowych poprzez zminimalizowanie zużycia prądu czy wody.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Zostaw komentarz