AcTive

Technologia posiada możliwość wspierania procesu zdrowego i aktywnego starzenia się. Są to nowoczesne urządzenia, w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne (z ang. ICT), jednakże pojawia się problem z brakiem ich rozumienia i korzystania przez osoby starsze. Przyczyny tego są złożone: z jednej strony technologia często nie jest projektowana zgodnie z potrzebami użytkownika. Z drugiej strony osobom starszym często brakuje umiejętności cyfrowych i umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Celem europejskiego projektu „AcTive” jest stworzenie i dostarczenie materiałów szkoleniowych, które uwzględniają specyficzne potrzeby osób nie mających doświadczenia w korzystaniu z urządzeń opartych na technice ICT (np. są nimi smartfony lub systemy połączeń alarmowych). Materiały szkoleniowe mogą być używane przez rówieśników, przyjaciół i rodzinę, ale także profesjonalnych użytkowników do budowania świadomości, odpowiadania na pytania i pokazywania korzyści płynących z technologii.

Cele projektu AcTive, w którym SSW bierze aktywny to:

  • 1. Zwiększenie świadomości i zaufania w zakresie możliwości wykorzystania technologii do poprawy aktywnego i zdrowego starzenia się;
  • 2. Wspieranie umiejętności korzystania z technologii ICT osób starszych w celu korzystania z nowoczesnych technologii;
  • 3. Informowanie o możliwościach technologicznych i ich zastosowaniach do konkretnych potrzeb użytkowników;
  • 4. Zapewnienie wsparcia i wytycznych dla modelu szkoleniowego „peer to peer”.

Materiały szkoleniowe są obsługiwane przez platformę internetową. Odwiedź http://www.active-ict.eu aby uzyskać dodatkowe informacje w wielu językach (francuskim, niemieckim, angielskim, rumuńskim i hiszpańskim).

Kontakt z nami: active@ssw.org.pl

Komentarze są wyłączone.