Dołącz do nas

 • Wypełnij deklarację

  Aby stać się naszym członkiem ściągnij i wypełnij kwestionariusz(KLIKNIJ TUTAJ)

 • Wyślij

  Następnie wyślij go do nas drogą mailową:biuro@ssw.org.pl

 • Opłata członkowska

  Roczna opłata członkowska to 120zł.

Członkowie

Statut

Statut Stowarzyszenia Społeczeństwa Wiedzy z siedzibą w Warszawie

Przyjęty w drodze uchwały nr 2 Zgromadzenia Założycieli Stowarzyszenia Społeczeństwa Wiedzy w dniu 8 grudnia 2005 r. zmieniony uchwałą nr 6 w dniu 24 stycznia 2006 r.

Poniżej przedstawiamy spis treści. Cały dokument dostępny jest do pobrania w formacie PDF. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.
TREŚĆ DOKUMENTU

Spis treści

Statut SSW podzielony jest na rozdziały:

 • Rozdział I
  NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CZAS TRWANIA
 • Rozdział II
  CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
 • Rozdział III
  CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA
 • Rozdział IV
  ORGANY STOWARZYSZENIA I JEGO REPREZENTOWANIE
 • Rozdział V
  MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
 • Rozdział VI
  ZMIANA STATUTU
 • Rozdział VII
  ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
 • Rozdział VIII
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Władze Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Członkowie Zarządu

 • Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska
 • Wiesław Sawicki

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

 • Magdalena Majewska

Członkowie Komisji Rewizyjnej

 • Teresa Krysa