SSW

AAL Association – info-day

SSW od początków swojej historii było zaangażowane w 3 projekty dofinansowane z ramienia AAL Association (Go-MyLife, PaeLife i NITICS), w roku 2015 rozpoczynamy realizację dwóch kolejnych projektów: CAMI i OLA. Nasza obecność na dniach informacyjnych związana była z chęcią zapoznania się z nowymi projektami, wymianą doświadczeń z byłymi beneficjentami projektów i nawiązaniem nowych kontaktów, a...
Czytaj więcej

Jak podejmować decyzje?

Jak podejmować decyzję mając jedynie ograniczony dostęp do danych i wiedzy? Jak nasza wiedza i pewność siebie wpływa na jakość podejmowanych decyzji? Co robić, aby nie dowiadywać się o błędach jako ostatni? SSW, jako organizacja silnie związana z biznesem, wie jak ważne jest umiejętne podejmowanie decyzji oraz jak złe i dobre decyzje wpływają na zadowolenie...
Czytaj więcej

European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing

Ponad 800 osób uczestniczyło w ważnym Szczycie w Brukseli (9-10 marca), którego celem była m.in. wymiana doświadczeń oraz poglądów na temat wpływu technologii i innowacji na starzejące się społeczeństwo. Ponieważ jest to zarówno szansa, zagrożenie, jak i ekonomiczne wyzwanie dla całej Europy w szczycie uczestniczyli członkowie SSW. Odbyło się kilkadziesiąt warsztatów i prelekcji poświęconych zagadnieniom,...
Czytaj więcej

Wspólny warsztat AAL-JPI HDHL

W dniu 27 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki, Badań i Gospodarki w Wiedniu odbyły się warsztaty, których tematem było zastosowanie ICT oraz przyszłość żywienia i zdrowia. Były to połączone warsztaty dwóch programów - Active and Assisted Living Program (AAL) oraz Joint Programming Initiative A Healthy Diet for Healthy Life (JPI HDHL). W warsztatach...
Czytaj więcej