SSW

Dąbrowscy wolontariusze DSU działają!

Gimnazjum nr 9 w Dąbrowie Górniczej, sala informatyczna. To tutaj odbywają się zajęcia prowadzone przez niezwykłych trenerów – wolontariuszy Dobrych Srebrnych Uczynków. Dzielą się oni swoimi umiejętnościami z zakresu obsługi komputera z równie wyjątkowymi uczestnikami warsztatów – seniorami ciekawymi nowinek technologicznych i pragnącymi korzystać z nich w życiu codziennym. Tematy poruszane na zajęciach są różnorodne....
Czytaj więcej

AAL – nowy konkurs

Stowarzyszenie AAL ogłosiło kolejny już konkurs, teraz pod tytułem: LIVING WELL WITH DEMENTIA. Celem jest stworzenie rozwiązań ICT, które przyczynią się do poprawy jakości życia osób cierpiących na demencję bądź będących w grupie ryzyka. Termin zgłaszania projektów upływa 26. maja. Stowarzyszenie, jak co roku, planuje wesprzeć konsorcja swoim doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych mierzących oczekiwania i...
Czytaj więcej

CAMI – kolejny krok

SSW wraz z partnerami z Rumunii i Danii zakończyło kolejny etap prac w projekcie CAMI. Celem tego podzadania było przygotowanie szczegółowego raportu na temat oczekiwań  seniorów pod kątem gotowości do użytkowania urządzeń robotycznych, określenie głównych potrzeb, obaw i wymagań użytkowników pierwszej i drugiej grupy, zdobycie wiedzy na temat możliwości finansowych i adaptacyjnych użytkowników końcowych. Opracowanie...
Czytaj więcej

DSU oczami uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 9 w Dąbrowie Górniczej

20. stycznia odwiedziliśmy Gimnazjum nr 9 w Dąbrowie Górniczej – naszego pioniera Dobrych Srebrnych Uczynków. W spotkaniu wzięli udział uczniowie – zarówno obecni wolontariusze Wiktoria Kamowska, Marcel Puzio oraz Filip Siwiela jak i około 20 osób chętnych do zaangażowania się w drugą edycję DSU, nauczycielki koordynujące projekt w szkole – Panie Wicedyrektor Małgorzata Bargieł, Beata Wolas...
Czytaj więcej