ACTIVE – PLATFORMA I WSZYSTKIE MATERIAŁY JUŻ DOSTĘPNE

Europejski project AcTive, którego celem jest promocja technologii wspierających dla seniorów, zakończył się.
The European project AcTive, which aimed at promoting assistive technologies for older persons, has ended. Strona internetowa projektu (www.active-ict.eu umożliwia dostęp do materiałów dydaktycznych i interaktywnej platformy internetowej.

Celem AcTive (Opracowanie Programu Szkoleniowego na rzecz Poprawy Aktywności i Zdrowego Starzenia się poprzez Wykorzystanie Technologii Wspierających) jest podniesienie umiejętności technologicznych i cyfrowych osób starszych. Ogólnym celem projektu było wsparcie osób starszych, ich rówieśników, rodziny, ale także profesjonalistów w korzystaniu z technologii wspomagających. W związku z tym opracowano materiały dydaktyczne i interaktywną platformę internetową.

Na stronie internetowej projektu pod adresem www.active-ict.eu można znaleźć różnorodne materiały dydaktyczne zawierające podstawowe informacje na temat starzenia się i technologii, urządzeń wspomagających, a także kilka ćwiczeń. Platforma online pozwala grać w gry, tworzyć własne materiały i komunikować się z innymi.

Konsorcjum utworzyły następujące podmioty:
• Institute for Work and Technology (Niemcy)
• E -SENIORS (Francja),
• Centrul IT pentru Stiinta si Tehnologie (Rumunia),
• Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy (Polska),
• GESTIO SOCIOSANITARIA AL MEDITERRANI SL (Hiszpania),
• Instituts für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. (Niemcy)
Program AcTive został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu ERASMUS+ 2016.

Komentarze są wyłączone.