Europejski project AcTive, którego celem jest promocja technologii wspierających dla seniorów, zakończył się. The European project AcTive, which aimed at promoting assistive technologies for older persons, has ended. Strona internetowa projektu (www.active-ict.eu umożliwia dostęp do materiałów dydaktycznych i interaktywnej platformy internetowej. Celem AcTive (Opracowanie Programu Szkoleniowego na rzecz Poprawy Aktywności i Zdrowego Starzenia się poprzez Wykorzystanie...
Czytaj więcej