Instytut Pracy i Technologii (IAT / Westfälische Hochschule – University of Applied Sciences) został koordynatorem projektu AcTive (rozumiany jako: opracowanie programu szkoleń na rzecz poprawy aktywnego i zdrowego starzenia się poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań technicznych). Celem projektu jest poprawienie umiejętności ICT osób starszych, które pozwolą im na używanie technologii wspierających i poprawiających proces aktywnego...
Czytaj więcej