CAMI – kolejny krok

SSW wraz z partnerami z Rumunii i Danii zakończyło kolejny etap prac w projekcie CAMI. Celem tego podzadania było przygotowanie szczegółowego raportu na temat oczekiwań  seniorów pod kątem gotowości do użytkowania urządzeń robotycznych, określenie głównych potrzeb, obaw i wymagań użytkowników pierwszej i drugiej grupy, zdobycie wiedzy na temat możliwości finansowych i adaptacyjnych użytkowników końcowych. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie ankiet przeprowadzonych w trzech krajach, a respondentami byli zarówno seniorzy, jak i ich (potencjali) opiekunowie. Następnym krokiem będzie opracowanie kluczowych funkcjonalności oraz przeprowadzenie badań conjoint analysis. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem SSW.

Komentarze są wyłączone.