AAL – nowy konkurs

Stowarzyszenie AAL ogłosiło kolejny już konkurs, teraz pod tytułem: LIVING WELL WITH DEMENTIA. Celem jest stworzenie rozwiązań ICT, które przyczynią się do poprawy jakości życia osób cierpiących na demencję bądź będących w grupie ryzyka. Termin zgłaszania projektów upływa 26. maja.

Stowarzyszenie, jak co roku, planuje wesprzeć konsorcja swoim doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych mierzących oczekiwania i potrzeby użytkowników końcowych.

Komentarze są wyłączone.