Monthly Archives: Marzec 2016

AAL – nowy konkurs

Stowarzyszenie AAL ogłosiło kolejny już konkurs, teraz pod tytułem: LIVING WELL WITH DEMENTIA. Celem jest stworzenie rozwiązań ICT, które przyczynią się do poprawy jakości życia osób cierpiących na demencję bądź będących w grupie ryzyka. Termin zgłaszania projektów upływa 26. maja. Stowarzyszenie, jak co roku, planuje wesprzeć konsorcja swoim doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych mierzących oczekiwania i...
Czytaj więcej

CAMI – kolejny krok

SSW wraz z partnerami z Rumunii i Danii zakończyło kolejny etap prac w projekcie CAMI. Celem tego podzadania było przygotowanie szczegółowego raportu na temat oczekiwań  seniorów pod kątem gotowości do użytkowania urządzeń robotycznych, określenie głównych potrzeb, obaw i wymagań użytkowników pierwszej i drugiej grupy, zdobycie wiedzy na temat możliwości finansowych i adaptacyjnych użytkowników końcowych. Opracowanie...
Czytaj więcej