AAL Association – info-day

SSW od początków swojej historii było zaangażowane w 3 projekty dofinansowane z ramienia AAL Association (Go-MyLife, PaeLife i NITICS), w roku 2015 rozpoczynamy realizację dwóch kolejnych projektów: CAMI i OLA. Nasza obecność na dniach informacyjnych związana była z chęcią zapoznania się z nowymi projektami, wymianą doświadczeń z byłymi beneficjentami projektów i nawiązaniem nowych kontaktów, a także…

Ponieważ SSW posiada ogromne zaplecze w postaci wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach osób starszych oraz opiekunów, w tym roku pojawiliśmy się w Brukseli prezentując własny pomysł na realizację nowego projektu.

Projekt pod tytulem „3i: Invisible Integrated Infrastructure for active and healthy aging” ma na celu stworzenie infrastruktury i asystenta, który wspomoże starzejące się społeczeństwo w codziennym funkcjonowaniu. Naszym celem jest zaprojektowanie samodostosowującej się diety oraz serii sensorów, które wspomogą procesy leczenia lub rehabilitacji. Wszystko to połączone będzie z internetową platformą, której zadaniem będzie aktywizacja ruchowa i społeczna użytkowników.

Więcej szczegółów:

Zdjęcie pobrane ze strony AAL:

Komentarze są wyłączone.