European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing

Ponad 800 osób uczestniczyło w ważnym Szczycie w Brukseli (9-10 marca), którego celem była m.in. wymiana doświadczeń oraz poglądów na temat wpływu technologii i innowacji na starzejące się społeczeństwo. Ponieważ jest to zarówno szansa, zagrożenie, jak i ekonomiczne wyzwanie dla całej Europy w szczycie uczestniczyli członkowie SSW. Odbyło się kilkadziesiąt warsztatów i prelekcji poświęconych zagadnieniom, jak obrócić zagrożenie związane z szybko starzejącym się społeczeństwem w szansę rozwoju EU. W spotkaniach tych uczestniczyli zarówno komisarze z KE, przedstawiciele rządów (m.in. Michał Boni), dużych i małych firm inwestycyjnych, medycznych i R&D, a także NGOs.

Liderzy wszystkich środowisk przedstawiali wizję dotyczącą szansy, jakie niesie za sobą wprowadzenie nowoczesnych technologii pod strzechy osób starszych, w jaki sposób rozwiązania te mogą wpłynąć na poprawę aktywności i wydłużenie życia w zdrowiu a następnie, jak te zmiany wpłyną na rynek i ekonomię państw członkowskich.

Główne dyskusje odbywały się podczas warsztatów związanych m.in. ze sposobami pozyskiwania funduszy ze środków innych niż UE, sprawowania mądrej pomocy i opieki, projektowania rozwiązań stricte dla osób starszych, wprowadzania na rynek nowoczesnych i dostosowaych produktów. Ponadto na szycie prezentowano zrealizowane projekty, które już są dostępne na rynku lub gotowe do seryjnej produkcji tj.: ChefMyself (), Giraff () i wiele innych.

Link:

Komentarze są wyłączone.