Wspólny warsztat AAL-JPI HDHL

W dniu 27 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki, Badań i Gospodarki w Wiedniu odbyły się warsztaty, których tematem było zastosowanie ICT oraz przyszłość żywienia i zdrowia. Były to połączone warsztaty dwóch programów – Active and Assisted Living Program (AAL) oraz Joint Programming Initiative A Healthy Diet for Healthy Life (JPI HDHL). W warsztatach aktywnie uczestnili członkowie Stowarzyszenia prezentując nasze dotychczasowe dokonania oraz przedstawiając plany na przyszłość. Celem warsztatów była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami programów AAL i JPI HDHL, a także zidentyfikowanie i zarekomendowanie obszarów dla przyszłych wspólnych akcji i możliwości współpracy.

W ramach warsztatów zorganizowano trzy sesje:
1. E-Zdrowie i spersonalizowane żywienie
2. Aspekt marketingowy projektów
3. Zastosowanie mediów społecznościowych jako narzędzia dla podnoszenia świadomości i wspierania zdrowego trybu życia

Członkowie Stowarzyszenia brali udział w sesjach dotyczących e-zdrowia oraz aspektów marketingowych. Podczas warsztatów udało się nawiązać liczne kontakty z organizacjami zajmującymi się kwestiami żywienia oraz zastosowaniami informatycznymi w zdrowiu, które pozwolą na poszerzenie aktywności Stowarzyszenia o kwestie dotyczące zdrowego odżywiania.​

Komentarze są wyłączone.