Przedstawiciele Stowarzyszenia gościli niedawno w Lugano, w  Szwajcarii - siedzibie firmy SAPHIRION (partner w projekcie NITICS), gdzie miał miejsce śródokresowy przegląd wyników projektu. Na dwudniowe spotkanie przybyli partnerzy ze Szwajcarii, Francji, Słowenii, Rumunii i Polski (oprócz SSW także przedstawiciel Politechniki Warszawskiej), a także, co najważniejsze, pięcioosobowa międzynarodowa komisja weryfikująca postępy prac naszego projektu. Platforma integrująca szereg...
Czytaj więcej