Paelife cz. III

14 i 15 lutego w Malakoff, w Paryżu odbyło się trzecie spotkanie konsorcjum Paelife, którego organizatorem był Genigraph, członek grupy Genitech. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu. Podczas spotkania omawiany był obecny status projektu, w tym osiągnięte dotychczas rezultaty. Podjęto istotne decyzje dotyczące usług świadczonych przez Paelife oraz końcowego produktu. Było to ostatnie spotkanie przed podsumowaniem średniookresowym, które odbędzie się 25 marca w Lizbonie. Rozmawiano również o możliwym dostawcy i producencie urządzenia

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Zostaw komentarz