12 sierpnia 2011 r. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego opublikowała raport dot. Sieci PIAP w Polsce, który przygotowało Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy na zlecenie FRSI, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. "Raport stanowi prezentację wyników badania ilościowego publicznych punktów dostępu do Internetu działających w ramach 5 sieci na terenie całego kraju:
  • gminne centra informacji,
  • Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi,
  • Centra Kształcenia na...
Czytaj więcej